Construction management

Bland annat så har vår personal varit med i projektet ESS i Lund som är en ny kärnkraftsklassad forskningsanläggning. I det projekt har Svetsansvarig deltagit som projektingenjör vid inköp, uppförande och avslut gällande stålstommar. Med denna nya kunskap i kombination med redan befintlig personal erbjuder Svetsansvarig:

  • Projektledare för uppförande av stålkonstruktioner
  • Kvalitetsingenjör/Projektingenjör
  • Besiktning av stålkonstruktioner
  • Kvalitetsuppföljning på era underleverantörer
  • Visuell kontroll samt oförstörande provning

Svetsansvarig har förstärkt teamet med personal som har mångårig erfarenhet av att driva stålbyggnadsprojekt. Som projektledare och kvalitetsingenjör erbjuder Svetsansvarig ett helhetsgrepp där vi ser till att projektet levererar det kund efterfrågar. Vi ser att Svetsansvarigs personal ingår som en person i det projektspecifika teamet.

Med ett avtal mellan oss så säkerställs det att ert företag har nära och snabb tillgång till kompetent personal.

 

Vi har personal i tre storstadsområden samt i centrala Småland

För vidare diskussion vid avtal vänligen kontakta Björn Lindhe:
0721- 605 700
bjorn.lindhe@svetsansvarig.se