IWS - International Welding Specialist

IWS IWS Svetsspecialist

IWS-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetsansvarig/svetskoordinator med höga krav inom svetsning.

Vår IWS-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Utbildningen pågår under 5 veckor och är uppdelad i fyra moduler:
- Modul 1: Svetsmetoder
- Modul 2: Materiallära
- Modul 3: Konstruktion
- Modul 4: Produktion

Efter avslutad utbildning och godkända tentamen erhålls en IWS-diplomering och titeln Svetsansvarig. Hittills har 32 personer utbildat sig till IWS hos oss på Svetsansvarig. Av dessa 32 har ingen behövt att göra en omtentamen.

Kursorter
Vi ser ett ökat intresse för vår populära IWS-utbildning. Kommande utbildningar hålls på följande platser:
- Göteborg
- Hjortsberga

För information om kursveckor, se fliken "Kommande utbildningar".

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns på baksidan av IWS-broschyren.

Inträdeskrav
För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommisionen. Kraven är:

- Grundutbildning inom plåt och svets samt tre års yrkeserfarenhet inom svetsning
eller
- Minst fem års yrkeserfarenhet inom svetsning.

Anmälan
För mer information kan du läsa vår folder som finns bifogad här eller kontakta oss på utbildning@svetsansvarig.se.

För anmälan till utbildningen, se här.

Har du gått IWS på yrkeshögskola och inte fått ut ditt diplom?
Kolla här!

Deltagares omdömen om kursen
Efter varje genomförd modul får alla deltagare fylla i en kursutvärdering. Vi är mycket glada och stolta över feedbacken vi får av våra kursdeltagare. Nedan finner du sammanställda kursutvärderingar från vår utbildning som hölls våren 2106. Betygskalan går från 1 (Mindre bra) till 6 (Utmärkt). Staplarna visar medelvärdet av deltagarnas betyg.