Inspection

Vi har hjälp företag med inspektion inom många olika branscher, tex:

- Grundläggning
- Infrastruktur, tex. Järnväg, broar mm.
- Kärnkraft
- Offshore
- Stålbyggnation
- Tillverkande industri
- Tryckkärl

Exempel på utförda uppdrag är:

- Besiktningsman vid besiktning av stålkonstruktioner, tex. broar.
- Bevittning av tryckprovning
- Magnetpulverprovning
- Montage och tillverkningskontroll
- Parameterkontroller
- Penetrantprovning
- Vidhäftningsprov samt tjockleksmätning på ytbehandling
- Visuell inspektion