Montagekontroll

Montagekontroll Montagekontroll

Vi utför montagekontroll av stålkonstruktioner. Exempel på vad vi kontrollerar är:

- Skruvförband
- Svetsförband
- Ytbehandling (Vidhäftningsprovning och tjockleksmätning)
- Toleranser (Lutning, buckling, planhet)

Detta för att säkerhetsställa att kraven uppfylls.