Stålbesiktning

Stålbesiktning Stålbesiktning

Vi har personal med mångårig erfarenhet inom stålbesiktning av bärverk. Exempel på tidigare utförda besiktningar är:

- Broar (Väg, gång, cykel och järnväg)
- Grundläggning (Sponter och pålning)
- Lagerlokaler
- Skolor