Svetsplan

Svetsplan Svetsplan

En svetsplan är en skriftligt instruktion till svetsaren för att förtydliga arbetet som skall utföras. Svetsplanen innehåller bland annat:

- Aktuella WPS:er
- Tillsatsmaterial
- Svetsföljd
- Kontrollomfattning

Det kan finnas krav på svetsplaner enligt standarder som tex. EN 1090. Hos oss arbetar svetsingenjörer (IWE) som kan utarbeta och godkänna svetsrelaterade dokument för uppdrag i alla utförandeklasser enligt EN 1090.