Svetsplan

Svetsplan Svetsplan

En svetsplan är en skriftligt instruktion till svetsaren för att förtydliga arbetet som skall utföras. Svetsplanen innehåller bland annat:

- Aktuella WPS:er
- Tillsatsmaterial
- Svetsföljd
- Kontrollomfattning

Det kan finnas krav på svetsplaner enligt standarder som tex. EN 1090. Hos oss arbetar både svetsingenjörer (IWE) och svetsspecialister (IWS) som kan utarbeta och godkänna svetsrelaterade dokument för uppdrag i alla utförandeklasser enligt EN 1090.