Verksamhetssystem

Verksamhetssystem 1090 3834 Verksamhetssystem

Vi på Svetsansvarig hjälper er att ta fram verksamhetssystem, kvalitetssystem och FPC-system till er verksamhet. Vi omarbetar ert befintliga system eller anpassar vårt egenutvecklade processorienterade system till er verksamhet.

Vårt system är anpassat för följande standarder: 

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- EN 1090-1 / -2  
- ISO 3834-2 / -3 / -4
- Maskindirektivet
- Tryckkärlsdirektivet/PED (AFS 2016:1)
- NORSOK.


Vi samarbetar med Landax i Norge som har en färdig plattform för uppbyggnad av verksamhetssystem. Landax är en helt nätbaserad tjänst som även kan användas genom mobila applikationer. Landax innehåller över 20 moduler med tillgång till uppbyggnad av flödesscheman, avvikelsehantering, uppgiftshantering, maskin- och underhållsregister etc.


Vi samarbetar med Landax i Norge som har en färdig plattform för uppbyggnad av verksamhetssystem. Landax är en helt nätbaserad tjänst som även kan användas genom mobila applikationer. Landax innehåller över 20 moduler med tillgång till uppbyggnad av flödesscheman, avvikelsehantering, uppgiftshantering, maskin- och underhållsregister etc.

Så vad exakt är Landax?

Landax är ett styrsystem för ledning av Kvalitet, Internkontroll, Risk, Arbetsmiljö, Revision, FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll av byggnad och utrustning) och livsmedelstrygghet.

Både samhälle, myndigheter och kunder ställer allt högre krav på god och strukturerad dokumentation. Landax har dragit konsekvenserna av detta och tagit fram flera verktyg i samband med certifieringsprocesser och intern revision. En stor andel av kunderna använder Landax som ett hjälpmedel på vägen mot ISO-certifiering. Flera moduler har utvecklats speciellt med tanke på de senaste ISO-standarderna.

Landax har en kontinuerlig utvecklingsprocess. Prestandan förbättras ständigt, funktionernerna utökas och förbättras hos alla befintliga moduler och nya moduler utvecklas när nya behov uppstår. Struktur och innehåll utvecklas i enlighet med företagens önskemål och behov. Landax är ett processorienterat verktyg med hög grad av flexibilitet och användbarhet. Alla registreringar görs på webben, avvikelser och händelser kan även registreras via e-postmeddelanden, sms, API-lösningar och app på smartphone.

Funktioner/moduler i Landax:

Avvikelse- och händelseregestrering
Dokumenthantering
Processkartläggning
Arbetsmiljö
HR och kompetensstyrning
Projekt

Landax är ett verktyg där du själv kan anpassa sidan efter vad ert företag behöver. Ett verksamhetssystem där hela företaget kan läggas in och enkelt hållas uppdaterat, samtidigt som äldre versioner av material ligger kvar.

Mer information om Landax hittar du på www.landax.no eller via https://www.youtube.com/watch?v=M733fimMPNE, eller kontakta oss för en demonstration av systemet.