Oförstörande provning OFP

Visuell inspektion VT

Visuell Inspektion Visuell Inspektion VT

Våra inspektörer är utbildade och certifierade i visuell inspektion nivå 2 enligt ISO 9712. Vi har stor erfarenhet av visuell inspektion av allt från pålrör till oljepipeline.

Magnetpulverprovning MT

Magnetpulverprovning Magnetpulverprovning MT

Våra inspektörer är utbildade och certifierade i magnetpulverprovning nivå 2 enligt ISO 9712. Vi har stor erfarenhet inom magnetpulverprovning av stålkonstruktioner, pipeline mm.

Penetrantprovning PT

Penetrantprovning Penetrantprovning PT

Våra inspektörer är utbildade och certifierade i penetrantprovning nivå 2 enligt ISO 9712. Vi har stor erfarenhet av penetrantprovning av tex. tryckkärl, pipeline mm.

Ultraljudsprovning UT

Ultraljudsprovning Ultraljudsprovning UT

Vi har personal som är utbildad och certifierad i ultraljudsprovning UT nivå 2 enligt ISO 9712. Vi har erfarenhet av ultraljudsprovning av tex. pipeline. Vi har även personal som har erfarenhet av AUT, både som scannertech och helper.